GİZLİLİK POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) veri sorumlusu sıfatıyla TOMOLOGO (“Hilal ADALI”) tarafından hazırlanmıştır. 

“TOMOLOGO” resmi internet web sitesi olan www.tomologo-official.com (“İnternet Sitesi”) adreslerindeki içeriklerin; ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler (“Kullanıcı”) tarafından kullanımı esnasında işlenen veya işletmemiz ile paylaşılan kişisel verilerinizin “TOMOLOGO” tarafından işlenmesine, kaydedilmesine ve aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve internet sitesinde çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesi amacıyla, sizleri bilgilendiriyoruz.  

Avrupa Konseyinin, 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme, 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak iç hukukumuza dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa Birliği (AB)’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü/Regülasyonu (General Data Protection Regulation–GDPR), internet web sitesi ziyaretçilerinin tutulan datalarının/verilerinin hangi ülkelerde, ne zaman, hangi amaçla, niçin, nerede kayıtlı oldukları konusunda güncel bilgi alma hakkını düzenlemiştir. 

Ülkemizde ise çerezler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veriye ilişkin” düzenlemeler içerdiğinden, bu kanun ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. İşbu “Politika”; bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve işletmemiz web sitesine erişiminizi sağlayacak her türlü cihaz için kişisel verilerinizin işlendiği, depolandığını, hangi şartlar altında ne şekilde kullanıldığını ve nasıl çalıştığını düzenlemektedir. 

“www.tomologo-official.com” internet web sitesini ziyaret etmeniz halinde, çerez kullanımını reddetme veya kabul etme seçim hakkına ve özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak çerezleri reddetmeniz halinde internet web sitesini etkin bir biçimde kullanmanız mümkün olmayabilir. 

Bu politika kapsamında kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmektedir. 

Gizlilik ve Çerez Politikası ile bağlantılı olarak belirlenen Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikamızı inceleyerek, taleplerinizi veri sorumlusu olarak işletmemize başvuru formunu doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI / ŞARTLARI: 

1.“TOMOLOGO (“Hilal ADALI”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işletilen www.tomologo-official.com adresindeki web sayfasını (“İnternet Sitesi”) herhangi bir şekilde kullanan veya siteyi ziyaret eden kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet sunmak, ürün veya hizmetlerimizden faydalandırmak, ilgili kişiler ile iletişimin sağlanması, gerekli tanıtım ve bilgilendirmenin yapılmasını sağlamak amacıyla bazı kişisel bilgiler (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Adres ve Konum Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Görüntü Kayıtları, Müşteri İşlem Bilgisi, Meslek, Talep ve Şikayet Bilgisi) işlenmektedir. İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanan bu veriler; kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda işletmemiz tarafından işlenmekte, kullanılmakta ve saklanmaktadır. 

2.”www.tomologo-official.com” internet sitesinde bulunan; iletişim ve diğer elektronik ortamdaki formlar ile bildirilen ve doldurulan bilgiler, oluşturulan politikalar, aydınlatma metinlerinde belirtilen haller dışında, kullanıcıların bilgisi veya rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşlenen kişisel veriler, işletme faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanılmamaktadır. ”TOMOLOGO” bu bilgileri üçüncü kişilere ticari amaçla aktarmayacağını taahhüt etmektedir. 

3.”www.tomologo-official.com” internet sitesinde, zararlı yayınların, istenmeyen reklamların engellenmesine yönelik çerezleri üçüncü taraf sağlayıcılarca (internet arama motorları) birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezleri birlikte kullanılmaktadır.

4.İşlenen ve depolanan kişisel veriler, kişinin açık rızasının arandığı hallerde kişinin rızası alınarak, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yetkili resmi kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. 

5.Kişisel veri sahibi olan kullanıcı, bu politika kapsamında ve internet sitemizde ilan edilen politikalar uyarınca, işbu gizlilik şartlarını/maddelerini onaylayarak, bildirmiş olduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından doldurulduğunu kabul ve bu bilgilerin, başvuru süreçlerinin, iletişimin sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla oluşturulan politikalarda belirtilen amaçla sınırlı olmak üzere ilgili kişilerle paylaşılabileceğine onay vermektedir.

6.İnternet sitesi kullanıcısı, “www.tomologo-official.com” internet web sitesini kullanmayı kabul etmesi halinde, işbu “Politikada” yazılı tüm şartları okuduğunu, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirildiğini, kişisel verilerinin belirlenen kapsam ve amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

7.”TOMOLOGO”; mevzuatta, ortaklık organizasyonunda yapılacak değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun alacağı kararlar ve oluşacak yeni şartlara göre, “Gizlilik Politikası” hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz “Başvuru Formunu” doldurarak taleplerinizi iletebilirsiniz. 

8.İnternet sitesini kullanırken diğer sitelere ve sosyal medya sitelerine bağlantı linkleri ile bağlanmanız mümkündür. “www.tomologo-official.com” internet sitesine ya da üçüncü taraf internet sitelerine gitmenizi sağlayan bağlantılara tıkladığınızda söz konusu sitelerin kişisel veri gizlilik politikaları olduğunu unutmayınız. İlgili siteleri kullanırken söz konusu sitelerin gizlilik politikalarını lütfen inceleyiniz. “www.tomologo-official.com” internet sitesinden yönlendirilen üçüncü taraf sitelerinin içeriklerinden ve politikalarından “TOMOLOGO” sorumlu değildir. İşletmemizin bu internet siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü veya bunlarla ilgili bir sorumluluğu yoktur. 

9.Kişisel verilerin internet üzerinden, “yüzde yüz güvenli bir şekilde korunmasının mümkün olmadığı” hususu bilişim uzmanları ve bu konudaki ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bilinen ve ilan edilen bir olgudur. Kişisel verilerinizi korumak için işletnmemiz gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almıştır. Ancak tüm önlemleri almış olsak dahi, internet sitemiz aracılığıyla gönderilen kişisel verilerinizin güvenliğini tam olarak garanti edemiyoruz. 

10.”TOMOLOGO”, kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak, işlenmesi, korunması, saklama ve imha süreçlerini yürüteceği hususunda gerekli politikaları belirlemiştir. “TOMOLOGO”, kişisel verilerin ifşa edilmeyeceğini, gizlilik ilkesine riayet ederek, politikalarda belirtilen haller dışında kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ilan etmektedir. Kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün işletmemiz ile çalışanları arasındaki iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam edeceği, yasal yükümlülüklere uyulmadığı takdirde iş akdinin haklı nedenle sonlandırılacağı, gerekli yaptırımların uygulanacağı belirlenmiş ve çalışanlar ile ilgili kişiler bilgilendirilmiştir.